LTO over Jakobskruiskruid: ‘dweilen met kraan open’

0
172
Archiefbeeld jakobskruiskruid.

Enkele weken geleden plaatste de LTO een enquête over Jakobskruiskruid online, om de problemen die het kruid voor paardenhouders oplevert in kaart te brengen. Inmiddels is de enquête gesloten en heeft de LTO laten weten 1550 ingevulde vragenlijsten te hebben ontvangen. Hieruit bleek dat maar liefst 89% van de respondenten met Jakobskruiskruid op zijn of haar perceel te maken heeft.

Hoeveelheid

De hoeveelheid planten per respondent verschilt sterk, bericht de LTO. 27% heeft nul tot tien planten staan, 18% elf tot twintig en 55% heeft meer dan twintig planten. Eén van de respondenten gaf zelfs aan meer dan 300 planten te hebben staan.

Verwijderen Jakobskruiskruid

Uit de enquête blijkt dat er verschillende verwijdermethoden worden gebruikt, zoals afmaaien, afsnoeien of zelfs gewoon laten staan. Het grootste deel van de respondenten heeft aangegeven de plant met wortel en al uit te steken.

Problemen Jakobskruiskruid

30% van de respondenten heeft aangegeven problemen van Jakobskruiskruid te ondervinden. Deze problemen variëren van vergiftigde paarden of dieren met koliek, abortus, diarree en leverschade tot sterfte. Sommige veulens zouden de planten zelfs eten. Uit de enquête bleek dat vrij veel respondenten te maken hebben gehad met gezondheidsklachten en sterfte bij paarden. Toch is het niet enkel voor paarden een probleem, want ook verschillende personen hadden gezondheidsklachten. Denk hierbij aan tintelende handen en allergische reacties door het weghalen van de planten zonder handschoenen.

Dweilen met de kraan open
De LTO geeft aan dat het probleem is dat het kruid steeds blijft terugkomen en vermeerderen, waardoor het dweilen met de kraan open is. Het verwijderen van de planten vergt enorm veel arbeid en hier worden veel kosten door gemaakt. Ondanks deze inspanningen wordt Jakobskruiskruid nog redelijk vaak teruggevonden in hooi/voer, waardoor paarden ziek worden of sterven of de opbrengst van het land moet worden vernietigd. Dit heeft niet alleen economische gevolgen, maar zorgt ook voor een slechte reputatie bij het bedrijf. Hierdoor durven veel grondbezitters hun land niet meer te gebruiken om te hooien.

Als grootste boosdoener worden naastgelegen natuurgebieden en bermen genoemd waar veel planten groeien die te laat worden gemaaid. Dit zorgt ervoor dat de zaden zich verplaatsen naar nabijgelegen percelen, waardoor je er lastig vanaf komt. Er staan in sommige gebieden zo veel planten dat verwijderen onbegonnen zaak is en blijft.

Verzoek richting LTO

In de enquête werd ook gevraagd wat het verzoek is richting de LTO om de problemen rondom de Jakobskruiskruid op te lossen. Hier kwamen verschillende antwoorden op binnen. Waarvan de meeste neerkwamen op het bewust maken van instanties en ervoor zorgen dat ze tijdig maaien en de plant zo veel mogelijk proberen te bestrijden. Maar verschillende mensen zijn ook voor het bewerkstelligen van een verbod in Nederland, een landelijke bestrijding en het aandringen op berm- en natuurbeheer. Daarnaast wordt de LTO verzocht om een onafhankelijk advies te geven voor de bestrijding van giftige planten. Zelf willen paardeneigenaren vooral instructies voor het verwijderen en voorlichting hoe ermee om te gaan. De LTO stelt erg dankbaar te zijn voor de input en ermee aan de slag te gaan.

Wil je weten hoe je Jakobskruiskruid herkent? Lees dan dit artikel.

Bron: LTO
Foto: Buitenruiters