Rake Vragen: ‘Waarom wordt paardenmest niet opgeruimd?’

0
633
Archiefbeeld mest opruimen.

Paardenmest op de openbare weg, het houdt de mensen en de gemeentelijke politiek bezig. In de rubriek ‘Rake Vragen’ van Omroep West werd deze week een vraag van een lezer uit Den Haag over paardenmest behandeld. Meneer Celenk uit Den Haag vroeg zich namelijk af hoe het zit met het opruimen van paardenmest, is dat verplicht? Omroep West zocht het voor hem uit.

In Nederland is er geen eenduidig beleid als het om een opruimplicht van paardenmest gaat, ook is er geen echte handhaving. Elke gemeente heeft eigen regels opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Overlast of niet?

Voor Den Haag geldt dat er helemaal niets over het opruimen van paardenmest is vastgelegd in de APV. De gemeente laat weten dat er geen opruimplicht voor de mest is omdat het opruimen van paardenmest door de ruiter voor een onveilige situatie in het verkeerd kan zorgen. Volgens de gemeente moet het paard eerst veilig worden gesteld, voordat er voldaan kan worden aan een eventuele opruimplicht.

Ook is de gemeente van mening dat er relatief gezien weinig paarden rondlopen en dat overlast van paardenmest ten opzichte van hondendrollen minder groot is qua geur, schadelijke bacteriën en de hoeveelheid uitwerpselen. Den Haag ziet paardenmest dan ook niet als een structureel probleem maar als lokale overlast.

Opruimplicht

In onder andere de gemeente Alphen aan den Rijn denkt men daar anders over. Daar zijn namelijk wel enkele regels met betrekking tot paardenmest opgenomen in de APV. Zo staat in artikel 2:58a: ‘De eigenaar of houder van een rij-, trek-, of lastdier is verplicht er voor te zorgen dat het dier zich niet van uitwerpselen ontdoet op alle, voor het openbaar verkeer openstaande, verharde delen van wegen of paden.’

Toch blijkt de gemeente Alphen aan den Rijn in de praktijk niet te controleren op overtreding van dit artikel. In een reactie geeft de gemeente het volgende aan:’Mocht een toezichthouder per toeval een overtreding constateren dan wordt er verzocht de uitwerpselen direct te verwijderen. Daarmee los je het probleem ter plaatse op’.

Sancties voor overtreders zijn er overigens niet, blijkt uit de APV van Alphen aan den Rijn. ‘Als we een klacht ontvangen, wordt contact opgenomen met de dichtstbijzijnde manege om de regels aan te geven. We hebben de laatste jaren geen meldingen hierover ontvangen’, verklaart de gemeente.

Ook in de gemeente Moerdijk moeten ruiters de mest van hun paard van de openbare weg verwijderen. Begin dit jaar werd er door een grote meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een wijziging van de APV om dit mogelijk te maken.

Ruiters zelf verantwoordelijk

Wilfred Franken, eigenaar van de Goudse manege, geeft desgevraagd aan dat hij vindt dat ruiters zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de mest. Dit geldt naar zijn idee ook als een gemeente geen regels heeft vastgelegd in een APV. Als directeur van de FNRS was hij vijf jaar geleden betrokken bij de ontwikkeling van een mestzak voor achter het zadel. Dat bleek in de praktijk echter geen groot succes te zijn, legt hij uit. ‘Voor een paard is het niet prettig als er zo’n zak met twee tot vijf kilo poep erin aan een zadel achter het dier hangt te bungelen.’

Bron: Omroep West / Buitenruiters
Foto: Buitenruiters