‘Wie invloed uitoefent op risico, is aansprakelijk bij schade door paard’

0
325
Archiefbeeld paard.

Degene die zeggenschap heeft over het risico, zou ook aansprakelijk moeten zijn voor eventuele schade veroorzaakt door bijvoorbeeld gebrekkige opstallen of ontsnapte dieren. Dat is de visie van letselschadeadvocaat en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen Arvin Kolder. Volgens hem zou zijn visie duidelijkheid kunnen scheppen in veel aansprakelijkheidszaken, zo valt te lezen op AMweb.

Kolder stelt dat in zulke situaties vaak onduidelijkheid is wie aansprakelijk is: de eigenaar van het dier of de vermeende bedrijfsmatige ‘gebruiker’ ervan. Dit zorgt ervoor dat een slachtoffer niet weet tot wie hij zich moet wenden. Bovendien is dan ook bij de eigenaar en gebruiker van het dier onduidelijk wie van de twee zich tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s moet verzekeren.

Trappend paard

Een voorbeeld dat Kolder aanhaalt is de zaak over het paard dat door de eigenaar ondergebracht is bij een manege om zadelmak te worden gemaakt. Dat paard trapt daar een jong meisje in het gezicht met ernstige letselschade tot gevolg. Het slachtoffer procedeert uiteindelijk tot de Hoge Raad tegen de eigenaar van het paard.

Door de Hoge Raad wordt echter vastgesteld dat er tegen de verkeerde partij is geprocedeerd. Volgens de hoogste rechter werd het paard bedrijfsmatig gebruikt en moest er daarom tegen de manege worden geprocedeerd. Hoewel het paard niet werd ingezet voor paardrijlessen of huifkartochten, werd ook het feit dat het dier er stond om afgericht te worden gezien als bedrijfsmatig gebruik.

Zeggenschap over risico

Volgens Kolder komen vergelijkbare zaken regelmatig voor. In zijn promotieonderzoek werkte hij daarom een oplossing uit. Hij stelt: ‘Wie invloed kan uitoefenen op het risico is de aansprakelijke partij’, verduidelijkt hij nogmaals. ‘Ik heb als eigenaar geen invloed op mij bij een manege gestalde paard; de zeggenschap over het risico ligt bij de manege.’

In het verlengde van zeggenschap spelen drie andere gezichtspunten een belangrijke rol bij de beoordeling. Dat zijn duidelijkheid en opspoorbaarheid, profijt en verzekerbaarheid.

Kolder legt dat als volgt uit: ‘De gedupeerde moet terechtkunnen op de plaats waar het is misgegaan. Bij een schade op de manege moet je niet de achterliggende eigenaar van een paard hoeven zoeken’, stelt hij.

‘Ook de vraag of je profijt hebt van je werkzaamheden is bepalend voor de aansprakelijkheid. Een vervoerder van dieren wordt daarvoor betaald. Dan gelden niet alleen de lusten, maar ook de lasten. Tot slot is het voor een bedrijfsmatige, lees professionele, partij gemakkelijker om zich tegen de aansprakelijkheid te verzekeren dan de particuliere eigenaar, omdat die eerste de premie kan doorberekenen aan klanten.’

Direct toepasbaar

Kolder is van mening dat zijn manier van kijken naar aansprakelijkheidskwesties direct in de rechtspraktijk kan worden toegepast. Hoewel hij in zijn proefschrift voorstellen doet voor een wetswijziging, zou zijn uitleg aan de hand van zeggenschap ook al in het huidige systeem passen, besluit hij.

Lees het volledige artikel op AMweb.

Bron: AMweb
Foto: Laurie Eskes voor Buitenruiters