Mest op de weg. Opruimen of optreden?

0
543
Archiefbeeld mest opruimen.

Mest op de openbare weg en fietspaden, het houdt de gemoederen bezig. Eerder deze maand berichtten we al dat de gemeente Veere in gesprek gaat met paardenhouders om de overlast te beperken.

Nu is het de gemeente Dordrecht die aangeeft niet te kunnen optreden tegen paardeneigenaren die de mest van hun paarden niet opruimen. De reden? In de APV staat niet dat er een opruimplicht voor paardenmest geldt, zo bericht het AD.

Geen juridische grondslag in Dordrecht

Het college van B en W heeft antwoord gegeven op vragen van VVD, Beter Voor Dordt (BVD) en GroenLinks. Die partijen ergeren zich aan mestoverlast op een fietspad in de wijk Stadspolders. De partijen zeggen dat zij het niet aan hondenbaasjes kunnen uitleggen dat zij de uitwerpselen van hun dier wel moeten opruimen, terwijl paardeneigenaren vrijuit gaan.

Tot 2010 stond er wel een bepaling in de APV over paardenpoep. Destijds kon het college paardenhouders verplichten de poep van hun dier op te laten vangen in een zogenaamde mestzak. Die bepaling werd geschrapt, omdat de gemeenteraad van alle regels die moeilijk handhaafbaar waren af wilde.

Toch vindt het college dat het een kwestie van fatsoen zou moeten zijn om de mest te verwijderen van het wegdek, zo schrijft het. Maar een juridische grondslag ontbreekt. Desondanks willen B en W in gesprek met maneges in de hoop zo paardenhouders te bewegen de mest op te ruimen.

Misverstand over opruimplicht in Korendijk

Er zijn gemeenten die wel een zogenaamde opruimplicht in hun APV opnemen, waaronder de gemeente Korendijk. In een recent nieuwsbericht op de website van die gemeente wordt gewezen op opmerkingen van hondenbezitters die het oneerlijk vinden dat paardeneigenaren geen mest hoeven op te ruimen. ‘Dat is echter een misverstand’, valt er in het bericht te lezen. ‘Wat voor de hondeneigenaar geldt, is ook van toepassing op de ruiter.’

De gemeente wil ruiters erop attent maken op artikel 2.58 van de APV van de gemeente Korendijk. Daarin valt het volgende te lezen: ‘Degene die zich met een paard op een openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van dat paard onmiddellijk worden verwijderd.’

Hier wordt tevens bij aangegeven dat de verkeersveiligheid hiermee niet in het geding mag worden gebracht. Als het op dat moment niet mogelijk is om de mest direct op te ruimen, mag de ruiter op een later ogenblik terugkomen om de mest alsnog op te ruimen of aan de kant te schuiven.

De gemeente verzoekt ruiters die met hun paarden de openbare weg op te gaan om hun route van te voren goed te plannen. ‘Vermijd de stoep, dorpskernen en woonwijken en rijd zoveel mogelijk in de bermen. Gebruik als het kan een mestzak of laat iemand mee fietsen met een plastic zak en een schep. Is dit niet mogelijk kom dan later terug om de mest op te ruimen.’

Bron: AD / Gemeente Korendijk / Buitenruiters
Foto: Buitenruiters