PSSM.eu: ‘Kunnen ons niet vinden in definitie PSSM2 van Universiteitskliniek’

0
247

Gisteren verscheen er een online publicatie waarin door de Universiteitskliniek voor Paarden uitleg werd gegeven over de aandoening PSSM. In die publicatie werd door de auteurs gesteld dat de gentest op PSSM2 die door een Duits lab wordt aangeboden, niet volledig betrouwbaar is. Buitenruiters vroeg de beheerders van PSSM.eu om hun visie en werd gewezen op de verklaring die zij deze middag online hadden gezet.

PSSM.eu

De beheerders van de Nederlandse website PSSM.eu geven aan dat ze momenteel veel vragen over hun visie op dat artikel krijgen. ‘We willen allereerst benadrukken dat we erg blij zijn dat er eindelijk aandacht en erkenning is voor de spieraandoening PSSM. We zijn blij zijn dat juist een vooraanstaande universiteitskliniek de problematiek serieus neemt en bekendheid geeft aan de mogelijkheid tot het genetisch testen op PSSM1.’

‘Ook begrijpen we dat een universiteitskliniek de varianten zoals deze zijn gedefinieerd door EquiSeq (het betreffende Duitse lab, red.) niet kan accepteren, daar dit onderzoek nog wordt voorbereid voor peer review publicatie. Pas als dat proces compleet is, kan een academische instelling deze resultaten gebruiken in hun diagnoses.’

Niet mee in de definitie van PSSM2

In de verklaring van PSSM.eu valt echter ook te lezen dat zij niet meegaan in de definitie zoals die van PSSM2 wordt gegeven. ‘Wetenschappelijk onderzoek heeft reeds aangetoond dat PSSM2 geen suikeropslagprobleem is. Met andere woorden kan een biopt van een paard met PSSM2 wel een afwijkend suikerbeeld te zien geven, maar is dit geen indicatie voor een suikeropslagprobleem en dus geen PSSM. Tevens kan een biopt (ook bij het aantonen van PSSM type 1) negatief terugkomen terwijl het paard wel degelijk symptomatisch is. Het is dus zeker een diagnostisch hulpmiddel, maar het geeft geen 100% uitsluitsel in het geval van PSSM (type 1 of 2).’

‘Wat PSSM2 wel is, is grotendeels onbekend. Zoals de universiteit van Utrecht ook aankaart is het een verzamelterm voor spieraandoeningen die een vergelijkbaar ziektebeeld kunnen geven. Het onderzoek naar de onderliggende genen die dit veroorzaken gaat door en dit is waar wij op onze website een overzicht van geven. De meest recente ontwikkelingen die zijn voortgekomen uit het PSSM2 onderzoek zijn de ontdekking van IMM (Immune Mediated Myositis) en de varianten P2, P3, P4 en Px van EquiSeq. Na publicatie zullen deze ongetwijfeld ook niet meer onder de noemer PSSM gaan vallen, daar ze wijzen in de richting van een spierafbraakprobleem. Dat is wezenlijk anders dan een suikeropslagprobleem en vereist ook een ander management.’

Testen wel waardevol

‘Ondanks dat wij ons er volledig van bewust zijn dat de varianten van EquiSeq wetenschappelijk gezien nog niet geaccepteerd kunnen worden, zijn wij door persoonlijke observatie, ervaring en contacten met Amerika (waar men al veel meer ervaring heeft met de varianten en het management ervan) toch van mening dat het waardevol is om paarden op deze varianten te kunnen testen. Dit juist omdat de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd kan worden indien men het management van het paard afstemt op de variant die bij het paard is aangetroffen.’

Lees hier de volledige verklaring van PSSM.eu.

Foto: Pexels / Man Dy