Hoe blijven ruiter- en menroutes op de Veluwe toegankelijk?

0
277
Archiefbeeld bosrit.

De Veluwe. Veel van ons hebben er wel eens gereden of willen er nog eens rijden. Het natuurgebied dat van Zwolle tot aan Arnhem loopt is met bijna 100.000 hectare het grootste aaneengesloten bos- en heidegebied in de Benelux. Een prachtige plek om te rijden dus, maar de paden moeten wel onderhouden worden en daar wringt de schoen.

Geen dekkende vergoeding

Het zijn de terreineigenaren die primair voor een aantrekkelijk en toegankelijk landschap zorgen, inclusief het beheer van de recreatieve infrastructuur, valt te lezen op Veluweop1. De terreineigenaren geven echter aan hier geen dekkende vergoeding voor te ontvangen, terwijl de vraag naar deze voorzieningen alleen maar is toegenomen. Bovendien profiteren ook anderen van de infrastructuur. In de ogen van de terreineigenaren is de basis daarmee scheef: de lasten en lusten zijn niet goed verdeeld.

Kwaliteitsverlies

Het probleem werd volgens hen de laatste jaren urgenter door de terugtrekkende overheid. Steeds lagere bijdragen betekenden gedwongen keuzes in welk onderhoud de terreineigenaren nog kunnen bekostigen. Deze nieuwe prioriteiten uiten zich in kwaliteitsverlies van – onder andere – de ruiterpaden. Het tweede effect is dat er ook maar weinig nieuwe paden of zelfs geen paden bij komen. Zo is de vorming van een regionaal ruiter- en mennetwerk gestaakt omdat er geen duidelijkheid kwam over de financiering van het beheer ervan.

Enquête

Er wordt door betrokken organisaties op de Veluwe gezocht naar manieren om de ruiter- en menroutes toegankelijk en veilig te houden. Daarbij willen ze ook paardensporters de mond gunnen, reden waarom er een enquête online is gezet. Deze kun je hier invullen.

Bron: Veluweop1 / Ruiter- en menroutes op de Veluwe
Foto: Wendy Koekoek voor Buitenruiters