KNHS benadrukt noodzaak onderhoud ruiterpaden

0
420
ruiterpaden
Archieffoto ruiterpad.

Veel buitenruiters gaan er nog vanuit dat het onderhoud van de ruiterpaden nog altijd door Staatsbosbeheer wordt verzorgd. Dat is niet het geval, zo bericht de KNHS. Reden voor de bond dus om haar leden aan te moedigen zelf het onderhoud van de paden te verzorgen, anders gaan de routes op slot.

Van Rijk naar provincie

Joanie van Esch, van Staatsbosbeheer, legt uit waarom Staatsbosbeheer het onderhoud in de bossen niet meer regelt. ‘Het heeft ermee te maken dat het natuurbeleid is overgeheveld van het Rijk naar de provincies. Daarmee is ook het geld dat Staatsbosbeheer kreeg voor beheer en onderhoud van recreatievoorzieningen naar de provincie gegaan. Onderaan de streep komt het erop neer dat we in totaal 70% zijn gekort op ons budget. Dat is zeer serieus.’

Niet alles schrappen

Toch heeft Staatsbosbeheer wel ambitie voor veel gebieden, legt ze uit. ‘Van die gebieden wordt veel gebruik gemaakt, dus daar ga je niet zomaar alle recreatievoorzieningen schrappen.’

‘We focussen ons echter met name op het wandelen en het fietsen. Enerzijds omdat het veruit onze grootste gebruikersgroepen zijn. We hebben bezoekersonderzoeken uitgezet in allerlei gebieden en daaruit blijkt dat in de meeste gebieden 60 tot 80% van de mensen komt om te wandelen en ongeveer 40% komt om te fietsen. Als je het dan hebt over paardrijden, gaat dat van niks tot maximaal 3%. Dat is dus een veel kleinere groep. Daarnaast is de openstellingsbijdrage van de provincies, oftewel de overgebleven subsidiëring voor beheer en onderhoud, eigenlijk alleen bestemd voor wandelen en fietsen.’

Samen met gebruikers

Als je dus puur naar de regels kijkt, blijft er niets over voor de ruiters, vertelt Van Esch. En dat is precies de reden dat Staatsbosbeheer momenteel kijkt naar alle voorzieningen waar de openstellingsbijdrage geen dekking voor heeft. Het is niet de bedoeling om alles te schrappen, maar om te onderzoeken of het mogelijk is om samen met de gebruikers iets te doen.

Een voorbeeld daarvan is het onderhouden van de routes voor mountainbikers. ‘Daar zijn eigenlijk de mountainbikeverenigingen van begin af aan bijna overal bij betrokken geweest. Inmiddels worden praktisch alle routes onderhouden door de verenigingen zelf. Wij sluiten een overeenkomst met hen af en zij mogen die routes op hun kosten aanleggen en verzorgen ook het onderhoud. Die verenigingen hebben vaak een lokaal netwerk, bijvoorbeeld een plaatselijke fietsenhandelaar, en die doneren dan om het onderhoud mede in stand te houden. Tot nu toe functioneert dat goed.’

Adopteer je route

‘Een vraag die voor ons volgde was, hoe om te gaan met de ruiterpaden die in onze gebieden liggen?’ vertelt Van Esch. ‘Ook dit is een relatief kleine groep en in sommige gebieden liggen wel heel veel ruiterpaden. Dan moet je serieus kijken of dat overeenkomt met de vraag. Zijn er wel voldoende ruiters in de omgeving die daar gebruik van maken?’

Uit gesprekken tussen Staatsbosbeheer en de KNHS is vervolgens onder andere het project ‘Adopteer je route’ ontstaan. ‘Wat we merkten is dat ruiters niet zo genegen zijn om zich te verenigen, zoals je ziet bij de mountainbikeverenigingen. Met de ruiters moeten we dit dus anders organiseren en naar het zich laat aanzien zal dat meer gebeuren aan de hand van natuurwerkdagen. Deelnemers hieraan krijgen dan een aantal keer per jaar een soort oproep om te helpen bij het onderhoud van de ruiterpaden. Dergelijke dagen zijn dit jaar geweest in Dwingelderveld en op de Hondsrug. Daar zijn best wat mensen op af gekomen.’

Zelf meedoen?

Om het ruiters gemakkelijk te maken heeft de KNHS per provincie in kaart gebracht welke initiatieven er al zijn. Daar staat ook precies omschreven op welke manier je kunt meehelpen.

Lees het hele artikel over ‘Adopteer je route’ hier.

Bron: KNHS
Foto: Wikimedia / Dominicus Johannes Bergsma