Enduranceforum wil specifiekere regels over rustdagen

0
592
Archiefbeeld endurancetraining.

Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum bij de KNHS. Binnen het enduranceforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Een aantal keren per jaar, spreken de leden van het forum met elkaar, zo ook op 28 oktober dit jaar.

Rustdagenregeling

Vanuit het enduranceforum zijn een aantal voorstellen voor reglementswijzigingen gedaan. In een eerdere vergadering kwamen de rustdagenregeling en de finish van de klasse I al aan de orde. De voorstellen die toen voorlagen moesten nog verder uitgedacht worden. Het forum wil immers alleen wijzigen wanneer de voorgestelde wijziging daadwerkelijk een verbetering geeft. In de vergadering zijn de aangepaste voorstellen besproken. Het voorstel voor aanpassing van de rustdagenregeling heeft brede gedragenheid binnen het forum en het forum stelt voor om daar wijzigingen in door te voeren.

Het forum wil graag de regeling van de rustdagen specificeren en stelt daarom voor dat een paard aan hooguit 1 klasse II of hoger mag deelnemen in drie achtereenvolgende dagen. In de klasse I mag een paard onbeperkt deelnemen, mits het paard al voor een hogere klasse gekwalificeerd is. Het forum vindt het niet wenselijk dat bijvoorbeeld een klasse IV paard in hetzelfde weekend een klasse II en klasse III wedstrijd mag starten.

Verplichte rustdagen

Daarnaast stelt het forum voor om paarden die vanwege locomotie afgekeurd worden verplichte rustdagen op te leggen. Het voorstel is om een afgekeurd paard acht verplichte rustdagen toe te kennen. Gedurende acht dagen na de datum van de afkeuring mag het betreffende paard dan niet op endurancewedstrijden worden uitgebracht. Het forum wil graag paardenwelzijn borgen en hoopt dat deze regel eraan bijdraagt.

De goedgekeurde reglementswijzigingen endurance worden begin 2020 gepubliceerd op www.knhs.nl

Herinnering aan wedstrijd

Bij endurancewedstrijden worden er geen plaatsingsrozetten vergeven. Het forum vindt dit jammer en heeft hier met elkaar over gesproken. Door ruiters wordt het uitreiken van een rozet wel gewaardeerd. In de komende periode wordt onderzocht of het uitreiken van rozetten weer gestimuleerd kan worden. Ruiters vinden het leuk om een herinnering aan een gewonnen wedstrijd te ontvangen.

Input gewenst

Volgend jaar wil het enduranceforum graag het gehele reglement weer goed gaan bekijken. Er zijn een aantal onderwerpen die al meerdere keren besproken zijn, maar waar nog geen ideale oplossing voor is gevonden. Zo is de finish van de klasse I en de promotieregeling bijvoorbeeld een aandachtspunt. Zijn er dingen die voor jou in het reglement niet duidelijk zijn? Of heb jij een goed idee voor verbetering van de finish in de klasse I? Geef het dan door aan het enduranceforum via forumendurance@knhs.nl

Bron: KNHS
Foto: Wendy Koekoek voor Buitenruiters